Congresos Nacionales

I CONGRESO NACIONAL DE HOMEOPATÍA